پژوهشگران گرامی شرکت کنندگان ارجمند خواهشمند است جهت تسریع در امور اجرایی دبیرخانه به تاریخ های مهم کنفرانس توجه داشته باشید
 

زمان برگزاری : 29 مهرماه 1403
آخرین فرصت ارسال مقاله : 10 مهرماه 1403
اعلام نتایج داوری مقالات :

3 روز پس از ارسال 

آخرین زمان ثبت نام در کنفرانس : 20 مهرماه 1403